Drugi dan turnira „Za Katarinin napredak“

Fotograf:
Anastasija Jovanović
Tamara Mislisavljević
Dalibor Đorđević

Drugi dan turnira
Fotograf Ilija Mijalković