Obuka novih članova 2020/21

Fotograf: Stefan Janjić