Prvi dan turnira „Za Katarinin napredak“

Fotograf: Ilija Mijalković