Učesnici turnir „Za Katarinin napredak“

Fotograf:
Tamara Milisavljević
Dalibor Đorđević
Ilija Mijalković

Slike sa prvog dana turnirahttps://zops.rs/?page_id=3423

Slike sa drugog dana turnira https://zops.rs/?page_id=3068