Reportaža sa stručnog izleta u Beogradu

29 učenika trećeg i četvrtog razreda Tehničke škole, sa profesorkama Jasminom Dinić Ćirić i Miroslavom Stevanović išli su u utorak 19. 3. 2024. godine u obilazak Zavoda za fiziku, Tehničkih fakulteta i Muzeja Nikole Tesle.

U Zavodu za fiziku su obišli eksponat i saslušali prezentaciju o Fukoovom klatnu. Fukoovo klatno je eksperiment koji jasno dokazuje da se Zemlja okreće oko svoje ose, a prvi ga je izveo  Leon Fuko  1851. godine.
Fukoov eksperiment u Zavodu za fiziku sastoji se u tome da je kugla težine 30kg obešena o 9m dugu sajlu na plafon zgrade i puštena da osciluje. Posmatranjem oscilovanja tokom malo dužeg vremenskog intervala primećuje se da krajnji položaji u kojima se kugla nalazi ne ostaju na fiksnim pozicijama, nego se pomeraju, gledano odozgo, u smeru kazaljke na satu. Jedino objašnjenje ovog fenomena krije se u činjenici da zapravo ne rotira klatno, nego se pomera pod ispod klatna usled rotacije Zemlje. Iako eksperiment deluje prilično jednostavno, u njegovoj realizaciji bilo je dosta izazova sa kojima su učenike upoznali saradnici Zavoda za fiziku Dragana Ilić i master inženjer elektrotehnike Petar Atanasijević, asistent na Elektrotehničkom fakultetu. U razgovoru sa njima, naši učenici su pokazali zavidno znanje i razumevanje fizičkih pojava koji su bitni za ovaj eksperiment i njegovo izvođenje.

Nakon toga, učenike je na Mašinskom fakultetu dočekao profesor dr. Zoran Stamenić, redovni profesor ovog fakulteta koji je učenike proveo kroz zgradu Mašinskog fakulteta i upoznao ih sa najvažnijim mestima za odvijanje studentskog života. U jednom od kabineta učenici su imali priliku da odgledaju prezentaciju kojom ih je profesor upoznao sa načinom rada na ovom fakultetu, upisnom procedurom i uslovima, studijskim programima i smerovima, brojnim vannastavnim aktivnostima i perspektivom nakon završenog fakulteta.

Sledeća tačka obilaska bila je Tehnološko-metalurški fakultet. Na ovom fakultetu ima dosta različitih studijskih programa, a naši učenici su bili gosti na Katedri za inženjerstvo zaštite životne sredine i na Katedri za farmaceutsko inženjerstvo. Predavači sa ovih katedri docent dr Maja Đolić, asistent master Milica Stojković i dr Verica Đorđević učenike su upoznale sa
uslovima upisa, načinom rada na fakultetu, različitim smerovima, odnosom fakulteta prema studentima i vannastavnim aktivnostima.

Zatim su učenici obišli Elektrotehnički fakultet, gde ih je sa uslovima upisa, načinom rada, smerovima i najnovijim trendovima upoznao profesor dr Dražen Drašković, inače rodom iz Smedereva. On je ohrabrio učenike da se prijave za polaganje prijemnog ispita na ovom fakultetu, da on nije tako težak kako se priča, a da su mogućnosti zapošljavanja nakon završetka studija raznovrsne i primamljive. Fakultet je opremljen svim najnovijim tehničkim dostignućima iz oblasi elektrotehnike i pruža studentima vrhunsko obrazovanje.

Građevinski fakultet je bio poslednji od Tehničkih fakulteta koji su učenici obišli. Docent master inženjer građevine Emilija Jočić je učenicima prikazala prezentaciju o fakultetu i svim bitnim informacijama za upis i studiranje.

Nakon obilaska fakulteta, učenici su imali zakazan obilazak Muzeja Nikole Tesle.
Ovaj muzej je otvoren 1957. i jedini čuva originalnu i ličnu zaostavštinu Nikole Tesle, kao i urnu sa njegovim posmrtnim ostacima. Učenici su, najpre, pogledali film o životu i radu Nikole Tesle, a zatim su se upoznali sa njegovim najvažnijim izumima i dostignućima. Uz pomoć vodiča, učenici su učestvovali u nekoliko eksperimenata zasnovanih na izumima Nikole Tesle, a zatim su razgledali bogatu postavku ličnih predmeta ovog velikog naučnika. Ovaj obilazak muzeja učenicima je bio vrlo dragocen i interesantan.

Stručni izlet, na koji su išli su učenici odeljenja 3-1, 3-11, 3-12, 3-15, 4-1, 4-2 i 4-12 organizovala je pomoćnik direktora Miroslava Stevanović.

  • Autor teksta: Miroslava Stevanović

Galerija slika: